Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Volksrestaurant: 8 miljoen €

Volksrestaurant: 8 miljoen €
Lokaal @ Vlaams Belang

Het volksrestaurant kost bijna 8 miljoen euro en heeft een jaarlijkse uitbatingskost van honderdduizenden euro’s. Dan worden nog niet eens de kosten van de financiering en de reglementair verplichte parkeerplaatsen mee in rekening gebracht.

Investering

In het meerjarenplan van OCMW Kortrijk dat werd goedgekeurd op donderdag 23 november 2017 [1] vinden volgende bedragen terug:

Een investering van bijna 8 miljoen euro (320 miljoen oude franken):

Uitbatingskosten

Uit het meerjarenplan blijkt ook een uitbatingskosten (kolom uitgave) van jaarlijks honderdduizenden euro's:

Van de kinderopvang, die deel uitmaakt van het project, zijn geen aparte exploitatiecijfers beschikbaar, gezien de kosten van deze kinderopvang verwerkt zitten in de algemene exploitatie van alle kinderopvang die door het OCMW wordt georganiseerd.

Financieringkosten

In bovenstaande uitbatingkosten wordt de rentelast niet meegerekend. Nieuwe projecten worden deels gefinancierd met leningen op 30 jaar.

Parkeerkosten

Een andere belangrijke kost die niet werd opgenomen in bovenstaande bedragen is de kost van de parkeerplaatsen. Wie vandaag bouwt in het centrum van Kortrijk is reglementair verplicht om parkeerplaatsen te voorzien. Het OCMW sloot hiertoe een overeenkomst met het eigen parkeerbedrijf van de stad Parko. Het spreekt voor zich dat parkeerplaatsen in de stad duur zijn en dat deze kost, zoals bij alle bouwprojecten, moet worden meegenomen in het totale kostenplaatje.

Meerkosten?

Het project werd in 2015 geschat op 6.410.886 euro [2]. Dat bedrag werd overschreden met (7.647.672 -6.410.886,00 =) 1.236.786 euro of bijna 20%! Ondertussen is er ook sprake van meerkosten door een barst bij aanpalende panden en het faillissement van een aannemer. Een herziening van het meerjarenplan zal hier uitsluitsel over kunnen geven.

Klik op onderstaande link om het standpunt van Vlaams Belang te lezen: https://kortrijk.vlaamsbelang.org/en/site/nieuws/v...


[1] Bron: lokaalbestuur.vlaanderen.be/node/21348

[2] De aankoopprijs van de twee panden bedroeg 1.395.000 euro. Voor het volksrestaurant voorzag men 1,2 miljoen euro, voor de kinderopvang 700.000 euro en voor het zorgbedrijf 1,9 miljoen euro. De kosten van de onwerper bedroegen 354.046 euro. De BTW liep op tot 861.840 euro. Samen maakt dat een totaal van 6.410.886 euro.