Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Toespraak betoging mega-moskee

Toespraak betoging mega-moskee
Lokaal @ Vlaams Belang

Honderden mensen hebben betoogd tegen de komst van grootste moskee van Vlaanderen in Kortrijk. Tijdens de betoging werd er richting de locatie gestapt waar Wouter Vermeersch, lijsttrekker voor het Vlaams Belang in Kortrijk, de Kortrijkzanen een hart onder de riem stak in hun strijd tegen de grootste moskee van Vlaanderen. Hierna zijn integrale toespraak.

Beste buurtbewoners,
Beste dorps- en stadgenoten,
Beste vrienden,

Eerst en vooral wil ik iedereen bedanken om hier in grote getale aanwezig te zijn. Het moet gezegd, vandaag is het niet meer vanzelfsprekend om te betogen. Het vergt het moed en opoffering om hier te staan. Maar ik kan u verzekeren uw stem zal vandaag luid weerklinken. Kortrijk en wijde omgeving weten ondertussen heel goed wat hier vandaag op het spel staat.

Beste vrienden,
Wees gerust ik ga het kort houden. Ik wil bondig uiteenzetten waarom deze moskee op alle vlakken de aanvaardbare grenzen van onze stad overschrijdt. Bij de vorige verkiezingen beloofde Van Quickenborne aan zijn kiezers, in een brief op gesteld in het Arabisch dan nog, dat zij een nieuwe moskee zouden krijgen. En we moeten toegeven, het gebeurt niet veel voor in de politiek, maar hij heeft zijn woord gehouden. En nog geen klein beetje: hier liggen plannen op tafel voor de grootste moskee van Vlaanderen. Recent was er veel te doen rond de nieuwe moskee in Gent, maar de Kortrijkse moskee wordt dus nog groter. De omwonenden wisten bij de aankondiging echter van niets! Hun woningen zullen waarde verliezen en handelaars zullen inkomsten missen. Zij krijgen echter geen enkele inspraak.

Kortrijk spreekt, maar het Van Quickenborne en het stadsbestuur luisteren niet.

Burgers die vandaag kritiek hebben, terechte kritiek hebben, worden door de stad uit vergaderingen gezet. Ondertussen sloot al een slager, een kapper en een café in de buurt. En kijk maar eens goed rond heel wat huizen staan te koop.

De politieke elite in het stadhuis laat de gewone Kortrijkzaan in de steek.

Beste vrienden,
Wij berekenden dat deze moskee bijna 5 miljoen euro kost. Dat zijn 200 miljoen oude franken. Waar dat geld vandaan komt weet niemand. Wat we wél met zekerheid weten, is dat radicale moslims al verschillende keren hier in Kortrijk geld kwamen ronselen voor deze moskee. Kwatongen beweren dat minstens een gedeelte van het geld uit het extremistische Saoedi-Arabië en Marokko komt. En dat is ON-AAN-VAARD-BAAR! Ik zie dat de politie hier vandaag massaal aanwezig is. Ik wil hen hiervoor bedanken. Zij staan in voor onze veiligheid. Maar ik wil de politie hier ook nog eens uitdrukkelijk oproepen om de financiering van dit waanzinnig project te onderzoeken. Financiering met zwart geld, crimineel geld en drugsgeld moet eerst worden uitgesloten.

Beste vrienden,
De Kortrijkse moskee heet dan ook ‘Attakwa’. U hoort het goed ‘Attakwa’. Een naam die weinig aan de verbeelding overlaat. Deze moskee kreeg geen erkenning van de Vlaamse overheid en zelf een negatief advies van Staatsveiligheid. Dat het stadsbestuur met Van Quickenborne en de N-VA op kop hier wel in mee stapt, kan in tijden van radicalisering tellen. Ik zei het eerder al:

De politieke elite in het stadhuis laat de gewone Kortrijkzaan in de steek voor de radicale islam.

Beste vrienden,
Zoals velen onder u weten is dit natuurlijk niet de allereerste moskee van Kortrijk. En in tegenstelling tot wat het Kortrijkse establishment ons wil doen geloven, blijft de moskee in de Stasegemsestraat gewoon bestaan. Er is geen sprake van een verhuis. Dit is een extra moskee. Wie vandaag met de bewoners in de buurt de Stasegemsestraat spreekt (en voor zover er nog gewone Kortrijkzanen wonen én dat mag ook wel nog eens gezegd worden). Wie met deze mensen praat, weet dat er veel problemen zijn met geluidsoverlast, verkeershinder en natuurlijk het parkeren. De parking hier in de Brugsesteenweg biedt slechts plaats voor 60 wagens. Dat terwijl Kortrijk ondertussen al 5.000 moslims kent, deze moskee ook gelovigen wil lokken uit de ruime omgeving en zelfs een aantrekkingspool wil zijn tot in Noord-Frankrijk. De Bio-Planet hier wordt een échte Halal-planet met Koranschool, cultureel centrum en feestzaal.

Wie haalt het in zijn hoofd om de grootste moskee van Vlaanderen midden deze woonwijk te plaatsen?

Voor ons moet dit complex een handelspand blijven!

Kortrijk heeft nood aan ondernemerschap, niet aan vervreemding!

Beste vrienden,

Enkele maanden geleden startten wij, samen met de buurtbewoners, een petitie tegen deze moskee. Wie de petitie nog niet ondertekende: dit kan op www.petities24.com/moskeekortrijk. Wij haalden tot op vandaag bijna 3.000 handtekeningen op. Dat maakt het bij mijn weten tot de grootste petitie ooit in Kortrijk. Zijn 3.000 handtekeningen genoeg? Nee, we hebben er nog veel meer nodig. Mag ik u vragen om de petitie ook te ondertekenen?

De buurtbewoners hebben uw massale steun hard nodig.

Beste vrienden,

Ik besluit. Kortrijk heeft een belfort als symbool van de burgerlijke vrijheid en stedelijke macht én een Groeningeweide en kerken als getuige van ons roemrijk verleden.

Kortrijk is een Vlaamse stad met een belfort en kerken, maar is geen stad van minaretten en moskeeën.

Gisteren was hier geen moskee. Vandaag is hier geen moskee. En dankzij ons protest mag hier morgen ook geen moskee komen. Hebben wij de moskee al kunnen stoppen? Nee, nog niet. Maar dankzij al uw steun, en dankzij al ons verzet, ben ik ervan overtuigd dat wij dit project nog kunnen tegenhouden.

Vlaams Belang zal alle politieke en juridische middelen in de strijd gooien om deze megamoskee te stoppen. De buurt kan op ons rekenen!

Het is vijf voor twaalf. Het is nog niet te laat.

En aan de buurtbewoners heb ik een laatste heel duidelijke boodschap:

Jullie staan er niet alleen voor!

Blijf vooral, net zoals ons, zeggen wat u denkt.

Buig, net zoals ons, niet voor de druk.

Ga door, hou vol en wij kunnen samen winnen!

Ik dank u!

Foto cover: Henk Deleu