Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Oproep aan Unizo

Oproep aan Unizo
Lokaal @ Vlaams Belang

Vlaams Belang roept Unizo Groot-Kortrijk op om zich te laten horen in een aantal uit de hand gelopen ondernemersdossiers. Dit naar aanleiding van de voorstelling van de Kortrijkse ondernemersprioriteiten door Unizo.

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen lanceerde Unizo Groot-Kortrijk begin mei 2018 de ‘Kortrijkse ondernemersprioriteiten voor 2019-2024’, om ze te overhandigen aan alle politieke fracties. In een uitgebreide reactie van negen pagina’s laat ondernemer Wouter Vermeersch namens Vlaams Belang Kortrijk weten dat heel wat prioriteiten van Unizo reeds deel uitmaken of zullen worden opgenomen in het lokale partijprogramma. Daarnaast formuleert Vlaams Belang een aantal nieuwe beleidsvoorstellen waaronder een aanpassing van het parkeerbeleid en de zone 30, een charter tussen de horeca en Stad Kortrijk, het invoeren van het ‘only once’-principe, een maximumplafond voor lokale ondernemingsbelastingen en fiscale vrijzones.

Maar Vlaams Belang wil van de gelegenheid ook gebruik maken om Unizo op te roepen om zich te laten horen in een aantal prangende Kortrijkse ondernemersdossiers. Vlaams Belang verzoekt Unizo om zich mee achter de ondernemers te schapen in volgende actuele dossiers:

A. Spiraal van geweld in de stad

Kortrijk kent een onophoudelijke reeks van criminele feiten in de Kortrijkse binnenstad de voorbije jaren, met als voorlopig triest hoogtepunt de zeer zware migrantenrellen in de Lange Steenstraat. De handelaren, Kortrijkzanen en bezoekers van de binnenstad waren in de zomer van 2016 getuige van een ware veldslag met riemen, baseballknuppels en zelfs een machete. Herinner u krantenkoppen als: "ze sloegen op elkaar om te doden". De handelaars en Vlaams Belang legden in een protestactie voor de gemeenteraad van september 2016 een eisenbundel tot harde aanpak van de criminaliteit en illegaliteit neer bij het stadsbestuur. Begin dit jaar werd Kortrijk opnieuw opgeschrikt door een zware steekpartij, afpersing en verschillende gewapende overvallen op handelszaken. Vlaams Belang bezocht toen ook een aantal van de getroffen winkels. De maatregelen werden op tafel gelegd, alleen ontbreekt het nog aan politieke moed om kordaat in te grijpen.

B. Zwevegemsestraat

De Zwevegemsestraat blijft één van de belangrijkste toegangswegen tot het stadscentrum. Kortrijkzanen en bezoekers van de binnenstad herkennen zich niet meer in deze buurt. Het is geen geheim dat bezoekers van de stad aangeven dat het ‘gezicht van Kortrijk’ aanzienlijk gewijzigd is in de afgelopen tien jaar. Ondanks herhaalde beloftes van politiek blijft deze buurt onaangeroerd en dijt deze (op zijn zachtst gezegd) onaantrekkelijke buurt verder uit. Kortrijkse handelaars trekken weg: slagers maken plaats voor halalwinkels, volkscafés voor theehuisjes van obscure vzw’s en detailhandelaars voor telefoon- en nachtwinkels. Vlaams Belang steunt de visie van Unizo om de Doorniksewijk en Doorniksesteenweg in de richten als aantrekkelijke toegangspoort tot centrum Kortrijk. Echter, veel meer nog dan de Doorniksesteenweg moet de buurt van de Zwevegemsestraat aantrekkelijk worden gemaakt.

C. Volksrestaurant

Terwijl het armoedebeleid in Kortrijk compleet heeft gefaald (kinderarmoede 17,4%) investeerden N-VA, VLD en SP.A bijna 8 miljoen euro (320 miljoen oude franken) in het megalomane volksrestaurant. Bovendien heeft dit prestigeproject een jaarlijkse uitbatingskost van honderdduizenden euro’s. Dan worden nog niet eens de kosten van de financiering en de reglementair verplichte parkeerplaatsen mee in rekening gebracht. Het oorspronkelijk vooropgestelde budget werd met maar liefst 20 procent overschreden. Dat terwijl Poverello om de hoek ook warme maaltijden aanbiedt voor 1 euro. Dit gesubsidieerd prestigeproject van de Kortrijkse socialisten doet onze lokale horeca concurrentie aan en dat is niet wenselijk.

D. Kortrijkse groothandelsmarkt

Reeds 100 jaar werken handelaars, telers en boeren in de Kortrijkse Groothandelsmarkt samen om groenten en fruit te verhandelen. Afgelopen zomer kreeg de Groothandelsmarkt te horen dat zij op 1 augustus 2018 plaats moet ruimen voor de vuilniswagens van Stad Kortrijk. De boze handelaars voerden daarom, met steun van Vlaams Belang, actie in de gemeenteraad. Door de massale opkomst zaten de publieksbanken al snel vol, waardoor de vele handelaren plaats moesten nemen achter de gemeenteraadsleden. Een ongezien tafereel. Ook nadien werden de handelaars niet ernstig genomen. Na een overleg over alternatieve locaties liet de woordvoerder van de handelaars volgende optekenen: "Van de acht of negen oplossingen, sloeg het merendeel in onze ogen echt op niets. Neem nu de idee om onze markt in een ontwijde kerk te organiseren. Dat is toch niet ernstig! De stadscoalitie, met de schepen van Economie (N-VA) op kop, lacht ons eigenlijk uit.” Handelaars worden letterlijk en figuurlijk bij het grof huisvuil geplaatst.

E. Oneerlijke concurrentie nachtwinkels

Vlaams Belang juicht beleidsmaatregelen die stimuleren in plaats van sanctioneren absoluut toe. Zeker in de kader van handel, nijverheid en horeca liggen daar mogelijkheden. Anderzijds willen we hard optreden tegen oneerlijke concurrentie. Zeker nachtwinkels geven al te vaak de indruk dat zij de handelsbepalingen niet al te nauw hoeven te nemen. Systematische controles op het naleven van de wettelijke voorschriften moeten erop toezien dat ook zij alles netjes volgens de regels laten verlopen. Nachtwinkels maken geen deel uit van het normale economische leven. Het zijn surrogaten voor wie zonder tabak of alcohol zit. Nachtwinkels behoren niet tot de horeca en moeten zich daar ook geen plaats trachten te verwerven. Er kwam al vaker in de media naar voor dat nachtwinkels foefelen met de openings- en sluitingsuren en met de verplichte rustdag. Ook het feit dat nachtwinkels vijf keer vaker betrapt worden op de verkoop van alcohol aan minderjarigen dan gewone handelszaken, kan niet getolereerd worden. Met dit gedrag maken ze zich schuldig aan oneerlijke concurrentie. Vlaams Belang wil dat Stad Kortrijk ondubbelzinnige convenanten afsluit met de uitbaters van nachtwinkels. Nachtwinkels mogen geen uitweg zijn voor minderjarigen om toch makkelijk aan alcoholische dranken te geraken. Uitbaters van nachtwinkels moeten zichzelf een streng alcoholbeleid opleggen en de wetgeving daaromtrent strikt toepassen. Nachtwinkels mogen niet open zijn tijdens braderieën, foren, kermissen of andere publieke evenementen in hun buurt. Vlaams Belang wil in Kortrijk het aantal nachtwinkels sterk beperken door het opleggen van de maximale openingstaks en jaarlijkse belasting, de openingsuren streng te controleren en een ruime perimeter vast te leggen waarbinnen geen andere nachtwinkel kan uitgebaat worden. De maatregel moet, waar nodig, ook uitgebreid worden naar shishabars, belwinkels, internetcafés en andere ‘imagoverlagende winkels’.

F. Grootste moskee van Vlaanderen

In Kortrijk liggen plannen op tafel voor de grootste moskee van Vlaanderen aan de Brugsesteenweg in de gebouwen waar nu Bio-Planet zit. Het handelspand moet hiertoe nog van bestemming worden gewijzigd. Er is voorafgaand aan de aankondiging van de moskee geen enkele inspraak geweest door de ondernemers in de omgeving. En er wordt sinds de aankondiging een actieve repressie gevoerd door de stad tegen iedereen die kritiek heeft. Handelaars melden ons dat zij vandaag reeds inkomsten verliezen. Ondertussen sloot als een café, slager en kapper in de buurt. Voor Vlaams Belang moet het bewuste pand een handelspand blijven. Kortrijk heeft nood aan ruimte voor ondernemerschap.

Wouter Vermeersch: “Zelf ben ik, als ondernemer, opnieuw in de politiek gestapt omdat ik het stadbestuur in mijn woonplaats Kortrijk heb gewikt, gewogen en te licht bevonden. Het is hoog tijd dat de échte problemen van de stad met naam worden genoemd en aangepakt.

Wouter Vermeersch

Lijsttrekker