Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Ook Schepencollege Kortrijk in ‘Skybox’ Gent

Ook Schepencollege Kortrijk in ‘Skybox’ Gent
Lokaal @ Vlaams Belang

Stad Gent heeft bekendgemaakt dat het Kortrijkse Schepencollege aanwezig was in de veelbesproken 'Skybox' van de Ghelamco Arena.

De bewuste 'Skybox' kwam in opspraak door de publicatie van het boek 'De Illegale Ghelamco Arena'. Auteur Ignace Vandewalle uitte in het boek kritiek op het feit dat bestuurders van de Stad Gent de 'Skybox' gebruikten en er catering aanrekenden op kosten van de stadskas. Er is in 4,5 jaar tijd zo’n 70.000 euro aan catering doorgerekend aan de stad, bleek eerder al uit een overzicht van het gebruik van de 'Skybox'.

Omdat er onduidelijkheid was over hoe de 'Skybox' juist werd beheerd, werd er na de heisa beslist alsnog een reglement op te maken. Dat reglement werd nu goedgekeurd door de Gentse gemeenteraad. De lijst met wie en waarvoor de 'Skybox' de voorbije jaren werd gebruikt is ook verder aangevuld en voorgelegd aan het Gentse schepencollege.

In de aangevulde lijst staat onder meer te lezen dat het schepencollege van Kortrijk te gast was in de 'Skybox'. Bovendien gaat het om een "tegenuitnodiging":

Thuisploeg: KAA Gent

Bezoekers: KV Kortrijk

Datum: 05-04-15

Gebruik: Tegenuitnodiging schepencollege Kortijk (in aanwezigheid van de burgemeester en schepenen Coddens, Balthazar en Heyse)

Facturatie sogent/derden: € 1.185,90

In een reactie laat auteur Ignace Vandewalle weten: “Een eerste versie van de gebruikerslijst werd in januari al bekendgemaakt op een persconferentie. Het is toch wel bijzonder straf dat er toen, met alle camera’s in aanslag, bewust vergeten werd om het schepencollege van Kortrijk en het kabinet van minister Bart Tommelein te vermelden.”

Vlaams Belang Kortrijk zal in de komende dagen verdere initiatieven nemen om het Kortrijkse luik van dit dossier nader te onderzoeken. Het is trouwens niet de eerste keer dat Kortrijk in één adem met Gent wordt vernoemd. Dit staat te lezen in het persbericht van 21 februari 2017 "Optima: De Kortrijkse Graaicultuur":

https://www.drk.be/persberichten/optima-de-kortrij...

Lees hier de volledig gebruikerslijst Skybox Gent 2013 -2017: