Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / N-VA Kortrijk promoot vreemdelingenstemrecht

N-VA Kortrijk promoot vreemdelingenstemrecht
Lokaal @ Vlaams Belang

Voelen de partijen in Kortrijk de verkiezingsbui al hangen? Het stadsbestuur van Kortrijk zette dit jaar een campagne op om vreemdelingen aan te moedigen hun stem uit te brengen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dat is onaanvaardbaar voor Vlaams Belang.

We lezen in een goedgekeurd besluit van het Kortrijks schepencollege van Open VLD - N-VA en sp.a dat er werd beslist “tot het informeren van deze groep inwoners voor de gemeenteraadsverkiezingen”. Het doel is kiesgerechtigde vreemdelingen in Kortrijk te in te lichten over hun stemrecht zodat ze kunnen “mee beslissen over wie in de gemeenteraad zal zitten”.

“De cijfers van burgerzaken tonen aan dat er in Kortrijk 4.500 gerechtigde niet-Belgische EU en niet-EU-kiezers gerechtigd zijn om te mogen gaan stemmen, waaronder 1.820 EU-burgers en 2.680 niet-EU-burgers. We nodigen deze 4.500 personen uit om zich voor 31/07 te registreren op de kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen”, staat verder te lezen in de toelichting door het stadsbestuur in bijlage.

Het gemeentelijk stemrecht voor vreemdelingen moet voor Vlaams Belang worden afgeschaft. Het kan voor de partij niet dat vreemdelingen en nieuwe Belgen bepalen wie in de gemeenteraad zit. De etnische stem wordt belangrijker en daarom zijn de traditionele politieke partijen meer dan ooit bereid om allerlei toegevingen te doen aan minderheidsgroepen, denken we maar aan het gesjoemel rond de Kortrijkse moskeeën. Hiermee is nogmaals bevestigd dat in een multiculturele maatschappij geen sprake meer is van democratie. Men laat niet-ingeburgerde vreemdelingen (sommigen kennen onze taal niet eens) het stedelijk beleid mee bepalen en daardoor wordt de verkiezingsuitslag vervalst.

Het is ook nog maar de vraag waarom er een specifieke campagne naar vreemdelingen toe moet komen. Het aantal blanco en ongeldige stemmen en het aantal niet opgedaagde kiezers bij verkiezingen liggen nog steeds hoog. Dat er geen campagne komt om ALLE Kortrijkzanen te overtuigen van het nut van hun stem, maar wel een campagne om enkel allochtone kiezers aan te spreken, is opnieuw een sterk staaltje van omgekeerde discriminatie in Kortrijk.