Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Kortrijk loopt vast

Kortrijk loopt vast
Lokaal @ Vlaams Belang

De files bij de knooppunten aan de Pottelberg, in Bissegem en op andere plaatsen in Kortrijk worden steeds langer. Kortrijkse politici ondernemen echter niets en daarom ondervroeg Vlaams Belang de bevoegde minister rechtstreeks. Voor de partij is het hoog tijd dat Kortrijkse politici hun macht in Brussel aanwenden voor ONZE Kortrijkse belangen.

Schriftelijke vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang)

De Pottelberg is een van de belangrijkste toegangswegen tot de stad Kortrijk. Met de herinrichting van de Pottelberg wilde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) enkele jaren geleden werk maken van een verkeersveiligere situatie en een vlottere doorstroming. De verkeerslichten langs de Pottelberg (N43) ter hoogte van het op- en afrittencomplex met de R8 staan er al sinds 1999, maar moesten voor een optimale werking wachten tot het kruispunt van de Pottelberg met de Engelse Wandeling enkele jaren geleden heringericht werd.

Vandaag bereiken mij echter nog steeds opmerkingen over de werking van de lichten op het kruispunt van de Pottelberg en de Engelse Wandeling. Het rood licht duurt er zeer lang en het tijdsbestek van het groen licht is uitermate kort. Dat resulteert in grote files op de Engelse Wandeling, zeker tijdens de spitsuren.

Dit leidt tot veel frustraties voor automobilisten die de autosnelweg op moeten. Ook het kruispunt van de Driekerkenstraat (Bissegem) met de gewestweg Meensesteenweg kent deze problemen.

Volgens AWV dient de regeling van de verkeerslichten op een kruispunt zo goed mogelijk te worden afgestemd op de plaatselijke situatie en omstandigheden. Hierdoor zijn de verkeerslichtenregelingen op de kruispunten in Vlaanderen allemaal verschillend. AWV probeert voor elk kruispunt een zo optimaal mogelijke regeling te ontwerpen die het verkeer zo efficiënt en vloeiend mogelijk laat verlopen, met maximale aandacht voor de veiligheid van alle weggebruikers.

Uit mijn gegevens blijkt dat de stad Kortrijk ook vragende partij zou zijn voor een aanpassing van de verkeerslichtenregeling. Zal AWV de verkeerslichtenregeling op het kruispunt van de Pottelberg (N43) en de Engelse Wandeling alsook op het kruispunt Driekerkenstraat (Bissegem) met de Meensesteenweg aanpassen? Zo ja, wanneer zal dit gebeuren? Zo neen, waarom niet?

Schriftelijk antwoord van minister Ben Weyts (N-VA)

Het kruispunt van de N43 met de Engelse Wandeling en Bruyningstraat draait momenteel volgens een werfregeling, voor zolang de duur van de werken op de Pottelberg. Die werfregeling is zo opgemaakt dat de groentijd voor het linksaf komende verkeer van R8 naar de Engelse Wandeling en de groentijd voor de Engels Wandeling zelf ongeveer gelijkmatig verdeeld werd. Door de omleiding van de werken komt er meer verkeer uit de Engelse Wandeling, wat er ook voor zorgt dat de ontsluiting van de Bruyningstraat moeilijker verloopt. De werfregeling werd in 2017 reeds bijgestuurd om de wachtrij op de Bruyningstraat iets te proberen in te korten. Zolang de werken lopen, is het niet opportuun het V-plan aan te passen. Verkeerstellingen kunnen sowieso pas worden uitgevoerd na afloop van de werken. Het einde van de werken is voorzien in oktober - november 2018.

Daarnaast verloopt het kruispunt N43 x Engelse Wandeling gecoördineerd met de kruispunten aan het op- en afrittencomplex van de R8. In dit geval betekent dit dat het groen van de Engelse Wandeling deels afhangt van de toestand aan de kruispunten N43 x R8.

Ook het kruispunt N8 x Driekerkenstraat in Bissegem verloopt gecoördineerd: in de daluren is er een coördinatie met het zeer nabij gelegen kruispunt N8 x Gullegemsesteenweg, in de spitsuren zijn deze beide kruispunten gecoördineerd met de kruispunten aan het op- en afrittencomplex R8 x N8.

De coördinatie met de lichten aan de complexen van de R8 zorgen er in eerste instantie voor dat de doorstroming op de N8 en N43 voldoende vlot verloopt zodat de afritten van de R8 vrij blijven. De regeling aanpassen in het voordeel van respectievelijk Driekerkenstraat en Bruyningstraat/Engelse Wandeling kan ervoor zorgen dat de doorstroming op de N8 en N43 en zelfs op de afritten van de R8 verslechtert. Vanuit verkeersveiligheidsoogpunt dient voorrang gegeven te worden aan de doorstroming op de gewestweg.