Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Kortrijk in slechte papieren

Kortrijk in slechte papieren
Lokaal @ Vlaams Belang

Van Quickenborne, N-VA en sp.a voerden de afgelopen zes jaar drie nieuwe belastingen in en verhoogden andere belastingen. Bovendien

Elk jaar opnieuw herhaalt de coalitie van Kortrijk dat de belastingen niet verhogen. Dat klopt alleen voor de aanslagvoeten van de aanvullende personenbelasting en van de opcentiemen onroerende voorheffing. Men vertelt er nooit bij dat in 2013 drie geheel nieuwe (bedrijfsonvriendelijke) belastingen werden ingevoerd en andere bestaande tarieven voor de burger werden verhoogd. En dan hebben we het nog niet over de verhoogde retributies.

Volgende nieuwe belastingen werden ingevoerd:

  • Reclameborden (nieuw: tarief op wisselende beelden
  • Gebruik openbare weg voor publiciteitsdoeleinden (nieuw: sampling – 200 euro per dag)
  • Heffing op geldautomaten (nieuw)

Volgende belastingen werden verhoogd:

  • Afgifte administratieve stukken
  • Afkoppelen hemelwater
  • Reclamedrukwerk

Kortrijk behoorde steeds tot de Vlaamse steden met de hoogste schuld per inwoner. Dat is er met de huidige coalitie alleen maar slechter op geworden. Onder de N-VA-schepen van Financiën Detavernier zijn de schulden van de stad, haar satelieten (Parko, SOK, ...) en het OCMW samen met maar liefst 46% gestegen over de periode 2014-2018. Het gaat om een bedrag van € 61.353.182,20 of 2,4 miljard oude franken. Door extreme uitgaven, waaronder het veel te dure "sociaal" volksrestaurant, zullen de belastingen in Kortrijk onvermijdelijk moeten stijgen. De factuur doorschuiven naar de volgende generaties is natuurlijk a-sociaal!