Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Duidelijkheid gevraagd rond vechtpartij burgemeester

Duidelijkheid gevraagd rond vechtpartij burgemeester
Lokaal @ Vlaams Belang

Pers en politiek in Kortrijk ontvingen onderstaande brief over strafrechtelijke feiten op 21 december 2017 waarin burgemeester Van Quickenborne betrokken zou zijn.

Vlaams Belang vraagt de burgemeester om duidelijkheid te verschaffen over deze toch wel zwaarwichtige beschuldigingen. Volgens de gedetailleerde brief zou Van Quickenborne vorig jaar medeplichtig zijn aan geweld tegen burgers en dit hebben ingedekt.

Hieronder werd de brief integraal overgenomen. In bijlage ook een scan van de originele brief.

AAN: Minister Liesbeth Homans en Gouverneur Carl Decaluwé


KOPIE AAN: Pers en lijsttrekkers Kortrijk


Geachte Mevrouw Minister,


Geachte Heer Gouverneur,


Binnenkort beslist u over de benoeming van de Vincent Van Quickenborne als burgemeester van Kortrijk. In dat kader wens ik te wijzen op volgende feiten. Uit volgende getuigenis blijkt duidelijk dat te benoemen burgemeester zich tijdens de vorige legislatuur heeft schuldig gemaakt aan volgende feiten:


1. Minstens medeplichtig aan geweld tegen burgers


2. Misbruik van zijn burgemeesterschap om deze feiten in te dekken


Getekend,


Klokkenluider


Getuigenis:


Op donderdagavond 21 december 2017 was Vincent Van Quickenborne aanwezig met vrienden in café Divine - Leiestraat 38, 8500 Kortrijk - wanneer een man, hierna A genoemd, het café binnenkomt. A (die onder invloed is van alcohol) bestelt een pint en er ontstaat een discussie rond de betaling. Vincent Van Quickenborne moeit zich in de discussie. A haalt uit naar Van Quickenborne, maar slaagt er niet in Van Quickenborne te raken. A wordt vastgegrepen en uit het café gezet. A, maar ook Van Quickenborne en enkele vrienden verlaten de zaak.


De uitbaatster belt achteraan het café naar de politie. De politie begeeft zich naar het café. De cafébazin legt de feiten uit aan de politie. De politie moet vaststellen dat zowel A als Van Quickenborne het café verlaten hebben. De politie verlaat de zaak en vindt noch A, noch Van Quickenborne en zijn vrienden.


Ondertussen werd echter de dienst 100 gebeld voor een ‘persoon ten gronde’ ter hoogte van frituur Ten Broele - Dolfijnkaai 3, 8500 Kortrijk. De persoon, die A blijkt te zijn, werd opgehaald door een ambulance. Gezien de oproepsystemen van politie en ambulance apart werken, is de politie hiervan niet op de hoogte. De locatie aan de Dolfijnkaai valt ook buiten het zicht van de veiligheidcamera’s in de stad. A werd afgevoerd naar het ziekenhuis met een gebroken oogkas, blauw oog en hersenschudding.


De politie verneemt van omstaanders dat Van Quickenborne zich in Bar des Amis - Onze-lieve-vrouwestraat 2, 8500 Kortrijk - bevindt en gaat een kijkje nemen in dat café. Van Quickenborne was zelf ook onder invloed van alcohol en had volgende boodschap voor de agenten: “geen zorgen maken, ik ga dat morgen regelen met de korpschef.” Van Quickenborne maakte duidelijk dat hij een conflict gehad had met een andere persoon. Bovendien toonde Van Quickenborne een foto op een gsm waarop A te zien was vastgehouden door een hand. Van deze interventie door de politie moet minstens ook een interventieverslag bestaan en zijn er natuurlijk getuigen onder de omstaanders.


In de pers verschenen echter artikels waarin werd gesteld dat Van Quikcenborne werd aangevallen door een onbekende man. A las deze artikels. Hoewel hij onder invloed was van alcohol, beseft A bij het lezen van de artikels dat hij betrokken was. A stapt naar de politie waar hij aangeeft de artikels gelezen te hebben over het voorval en ook aangeeft betrokken partij te zijn. De politie maakte een PV op. Opvallend is dat dit PV in het interne politiesysteem werd afgeschermd zodat het niet meer te consulteren valt door agenten. Andere PV’s kunnen wel geraadpleegd worden, maar dit PV is dus niet meer raadpleegbaar.


Slagen en verwondingen zijn vervolgbare feiten. Hoewel A dronken was een eerst uithaalde, is er geen sprake van wettige zelfverdediging als men A uit het café haalt om hem daarna af te ranselen.


Van Quickenborne is minstens medeplichtig aan de slagen en verwondingen die werden toegediend aan A. Bovendien heeft Van Quickenborne zijn positie en inspraak bij de politie als burgemeester misbruikt om deze vervolgbare feiten tot op vandaag in te dekken.

Bijlagen