Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / 1 op 5 leerlingen anderstalig

1 op 5 leerlingen anderstalig
Lokaal @ Vlaams Belang
In Kortrijk is een vijfde van de kinderen in het basisonderwijs anderstalig. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang opvroeg. Uit de gegevens wordt duidelijk dat het aandeel anderstaligen een snelle opmars kent en in een aantal scholen ontstellende proporties aanneemt. Vlaams Belang roept op tot taalbadklassen, inburgeringsscholen en een vreemdelingenstop.

Het aandeel leerlingen in het basisonderwijs dat thuis geen Nederlands spreekt bedraagt maar liefst 20%. Dit aantal is in vijf jaar tijd met meer dan een kwart gestegen: een razendsnelle evolutie. Tussen de verschillende scholen zijn er onderling grote verschillen. In vrije basisschool Sint-Jozef is de situatie ronduit schrijnend met 78% anderstaligen in het lager onderwijs.

In het secundair onderwijs bedraagt dat aandeel anderstalige leerlingen 12%. Het gaat om een stijging in vijf jaar met niet minder dan een derde. Ook hier zijn er veel verschillen tussen de scholen. Vooral secundaire school Athena campus Drie Hofsteden, waar in de eerste graad nagenoeg de helft van de leerlingen thuis geen Nederlands spreekt, springt in het oog.

Uiteraard is het niet zo dat alle anderstalige leerlingen niet of gebrekkig Nederlands spreken. Voor een deel is dat echter wel het geval. Voor Steve Vanneste is het dan ook duidelijk wat er moet gebeuren: “Het toelaten van anderstalige leerlingen die geen of gebrekkig Nederlands praten in een klas is problematisch voor de onderwijskwaliteit. Leerlingen die onvoldoende Nederlands spreken, horen minstens thuis in een taalbadklas. Daarenboven is het belangrijk dat kinderen op school steeds Nederlands spreken. Hoe vaker een kind Nederlands spreekt, des te sneller het de taal onder de knie zal krijgen.”

Het Vlaams Belang eist in Kortrijk een immigratiestop voor nieuwe vreemdelingen en wil dat de Kortrijkse concentratiescholen worden omgevormd tot inburgeringsscholen, waarin gefocust wordt op de overdracht van taal en Europese waarden en normen.

Steve Vanneste

Gemeenteraadslid