Word Lid
menu
Word Lid

Home / Programma / Geen Megamoskee

Geen Megamoskee
Afdeling

In Kortrijk liggen plannen op tafel voor de grootste moskee van Vlaanderen (5.210 m2).

Dit zonder inspraak door de buurt, na een negatief advies door de staatsveiligheid, zonder oplossing voor het parkeerprobleem en zonder duidelijkheid over de financiering van dit miljoenenproject (5 miljoen euro). De politici in het stadhuis laten de gewone Kortrijkzaan in de steek!

Vlaams Belang eist dat het stadsbestuur van Kortrijk eindelijk luistert naar de bevolking, stopt met deze moskee te steunen en alles in het werk stelt om deze plannen onmiddellijk stil te leggen.

Met uw massale steun zal Vlaams Belang álle politieke en juridische middelen in de strijd gooien om dit waanzinnige project te stoppen.

Waarom kant Vlaams Belang Kortrijk zich tegen deze moskee?

Dit megalomane project overschrijdt op alle vlakken de aanvaardbare grenzen van ónze Guldensporenstad.

• Geen inspraak:

- Omwonenden, ondernemers en Kortrijkzanen werden voor een voldongen feit gesteld

- Burgers die kritiek hebben worden actief geweerd door het stadsbestuur op vergaderingen

- Waardevermindering woningen eigenaars, verlies inkomsten handelaars

- Ondertussen sloot al een slager, een kapper en een café in de buurt en heel wat huizen staan te koop

• Financiering (5 miljoen euro):

- Radicale moslims kwamen in Kortrijk geld ronselen voor deze moskee (o.a. salafist Bilal Salam en de omstreden imam Mohamed Toujgani)

- Niemand weet waar dit bedrag vandaan komt: financiering met buitenlands geld (Saoedi-Arabië/Marokko) of zwart geld moet eerst worden uitgesloten!

• Mobiliteit en leefbaarheid: parkeerproblemen, extra verkeersdruk en geluidshinder

• (Staats)veiligheid: de moskeegemeenschap werd niet erkend door de Vlaamse overheid en kreeg eerder al een negatief advies van staatsveiligheid

• Identiteit: Kortrijk is een Vlaamse stad met een belfort en kerken, niet met minaretten en moskeeën.