Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Vlaams Belang wil belasting op gebouwen verlagen

Vlaams Belang wil belasting op gebouwen verlagen
Lokaal @ Vlaams Belang

Kortrijk is een negatieve koploper op het vlak van het heffen van belasting op gebouwen. De grondlasten in de Guldensporenstad liggen maar liefst 23 procent boven het Vlaamse gemiddelde. Vlaams Belang heeft nu een voorstel ingediend om de zogenaamde opcentiemen op onroerende voorheffing voor 2020 onmiddellijk te verlagen om zo ondernemers de nodige zuurstof te geven in de coronacrisis.

Recent heeft de Vlaams Regering deze coronamaatregel ingevoerd en heeft Unizo West-Vlaanderen de lokale besturen opgeroepen om deze belasting voor ondernemers te verlagen. We kunnen ons niet inbeelden dat Open VLD (Team Burgemeester), N-VA en CD&V in Kortrijk tegen hun eigen voorstel zullen stemmen.”

Fractieleider Wouter Vermeersch (Vlaams Belang)


De corona-crisis en de genomen maatregelen stellen onze ondernemers voor grote uitdagingen. Veel ondernemers zien hun inkomsten volledig inkrimpen. Initiatieven om onze lokale ondernemingen te ondersteunen, dringen zich dan ook op. Een decreet dat recent door het Vlaams Parlement werd goedgekeurd, regelt de mogelijkheid voor lokale besturen om de opcentiemen op de onroerende voorheffing - de grondlasten zeg maar - voor het aanslagjaar 2020 te verlagen naar aanleiding van deze coronacrisis. Ook Stad Kortrijk heeft daarvoor tijd tot 20 mei 2020. Vlaams Belang Kortrijk wil nu het stadsbestuur dwingen om kleur te bekennen en gebruik te maken van dit uitstel. Op die manier ondersteunen ze onze ondernemers.

In Kortrijk liggen de opcentiemen op de onroerende voorheffing op 1.102. De cijfers tonen aan dat er voldoende ruimte is voor een verlaging van de opcentiemen. Het Vlaamse gemiddelde ligt op 897. Vlaams Belang wil de opcentiemen, alvast voor 2020, verlagen tot dat Vlaamse gemiddelde.

"De verlaging van de opcentiemen heeft natuurlijk een budgettaire impact. Maar een slimme belastingverlaging kent ook een belangrijk terugverdieneffect door het stimuleren van de lokale economie”, weet Wouter Vermeersch, fractieleider van Vlaams Belang Kortrijk. "Ondernemers die eigenaar zijn van hun pand krijgen extra ruimte om te ondernemen en verhuurders zullen sneller geneigd zijn om uitstel of kwijtschelding van huur toe te staan. Er zijn uiteindelijk alleen maar winnaars in dit verhaal. Het stadsbestuur van Kortrijk moet dan wel nú een versnelling hoger schakelen vermits de beslissing genomen moet worden vóór 20 mei."

Bijlage: Voorstel tot beslissing corona - Verlaging grondlasten voor ondernemingen

Wouter Vermeersch

Fractieleider gemeente- en politieraad