Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Honden blaffen, karavaan trekt verder

Honden blaffen, karavaan trekt verder
Lokaal @ Vlaams Belang

De laatste 11 juli-viering aan het Groeningemonument in Kortrijk werd door de politieke elite aangegrepen om de Vlaamse Beweging in een slecht daglicht te stellen. Maar blaffende honden bijten niet.

Een storm in een glas water die door Kortrijkse N-VA-ers lustig verder werd opgeklopt”

Fractieleider Wouter Vermeersch (Vlaams Belang)

Wie rekende op gespierde taal van voormalig Vlaams-Nationalist en minister-president Jan Jambon (N-VA) in zijn eerste toespraak op de Groeningeweide was eraan voor de moeite. ‘Geen communautaire eisen in toespraak’ was de titel in het VRT-journaal. “Normaal weerklinken op 11 juli communautaire eisen, maar daarover zei Jambon niets”, voegde de nieuwlezer van dienst er nog fijntjes aan toe.

Schepen Philippe De Coene (sp.a) greep de commotie rond de aanwezigheid van Fransman Aurélien Verhassel aan, om greep te krijgen op de organisatie van de Guldensporenviering. De Coene kan door de veelvuldige afwezigheid van Open VLD-fractieleider Van Quickenborne beschouwd worden als de échte burgemeester van Kortrijk. Echter voor zover wij konden nagaan, was hij nog nooit op een 11-juli viering aanwezig. Toch wil hij nu dat de viering ‘ruimdenkender’ en ‘meer toekomstgericht’ wordt. We weten ondertussen wat dit betekent wanneer een diversiteits- en multicultuurgoeroe als De Coene dergelijke dure woorden in de mond neemt. Maar tegelijk vragen we ons af of dit dan ook zal gelden voor de jaarlijkse 1 mei-viering in Begijnhof die De Coene organiseert? Vlaams Belang Kortrijk vroeg alvast de cijfers op om de kostprijs van de jaarlijkse 1-meiviering versus de jaarlijkse 11-juliviering te vergelijken. Wellicht zal dit wat perspectief en diepgang geven aan de discussie.

Burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD) verspreidde dan weer zonder verpinken het nieuws dat de Stad Kortrijk voortaan het protocol van de 11-juliviering in handen zal nemen. Hij bracht daarmee in één adem het hardwerkende Guldensporencomité in diskrediet. ‘Fake news’, zo blijkt, want Stad Kortrijk regelt al jaren het protocol. Het stadsbestuur heeft echter zijn taak niet naar behoren volbracht. Als een minister-president naar onze Guldensporenstad komt, dan heeft de stad de plicht om dat in goede banen te leiden. De realiteit is natuurlijk dat men de 11-juliviering in het stadhuis niet belangrijk vindt en ernstig neemt. Het protocol van de stad heeft zijn werk niet gedaan en de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij burgemeester Van Quickenborne en zijn schepenen.

Getuige daarvan de uitnodiging die door de dienst Protocol van Stad Kortrijk werd verstuurd:

En de aanmelding van de Vlaams Belang-delegatie:

De fransman Aurélien Verhassel werd niet aangemeld. Vlaams Belang onderhoudt geen formele banden met Verhassel en hij was ook niet uitgenodigd door de partij.

Absoluut dieptepunt was echter N-VA Kortrijk dat, bij monde van voorzitter Piet Lombaerts (N-VA) en schepen Axel Ronse (N-VA), het nodig vond om op kap van dit Vlaams feest modder te gooien richting Vlaams Belang. Voor wie er nog zou aan twijfelen: Vlaams Belang neemt afstand van alle (politiek) geweld. Een storm in een glas water die door Kortrijkse N-VA-ers lustig verder werd opgeklopt.

De honden blaffen, maar de karavaan trekt verder…

Wouter Vermeersch

Fractieleider gemeente- en politieraad