Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / "Beleid maar ook schepen moet veranderen!"

"Beleid maar ook schepen moet veranderen!"
Lokaal @ Vlaams Belang

De Kortrijkzaan vraagt een verandering van mobiliteitsbeleid en -schepen. Wouter Vermeersch: “Het signaal van de kiezer van Kortrijk en deelgemeenten is duidelijk. Er is geen draagvlak voor de waanideeën van schepen Weydts. Het mobiliteitsbeleid van Van Quickenborne, N-VA en sp.a werd door de kiezer afgestraft. Wij vragen een radicale ommezwaai in het Kortrijkse mobiliteitsbeleid waar er wél nog plaats is voor de auto, met uiteraard voldoende aandacht voor de fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer.


Vlaams Belang vraagt behalve een ander mobiliteitsbeleid, ook een schepenwissel nadat een meerderheid van de Kortrijkzanen zich kantten tégen een maandelijkse autovrije zondag in Kortrijk.

Na een binnenstad met maar liefst 74 fietsstraten, sterk gestegen parkeertarieven, een heksenjacht met GAS-boetes van 58 euro voor wie durft een fiets in te halen, eenrichtingsstraten die om de haverklap worden gewijzigd van richting volgens de waan van de dag en bruggen die worden geknipt zonder overleg met buurtbewoners, werd per digitaal referendum de vraag voorgelegd om de Kortrijkse binnenstad één vaste zondag per maand autovrij te maken. Het was dé druppel die de emmer deed overlopen.

Aangezien schepen Weydts (sp.a) zijn gezicht verbonden heeft aan de thematiek van het digitaal referendum, vraagt Vlaams Belang een herschikking van de bevoegdheden in het stadbestuur. Wouter Vermeersch: “Kortrijk heeft nood aan een schepen van Mobiliteit die wél in staat is om een draagvlak te creëren rond mobiliteit in onze stad, in plaats van de stad op te delen en steeds opnieuw te provoceren en te polariseren.

In aanloop naar het referendum werd door de verantwoordelijken in het stadbestuur duidelijk gesteld dat de uitslag van het referendum bindend is. Het reglement, dat enkel door de meerderheid in de gemeenteraad werd goedgekeurd, bepaalt dat als de uitkomst ‘ja’ is, “het project zal worden doorgevoerd in de loop van het daaropvolgende jaar.”

Wouter Vermeersch: “Er moeten ook duidelijke consequenties worden verbonden aan deze ‘nee’-stem. De autoloze zondagen moeten beperkt blijven tot één zondag per jaar. We mogen niet uit het oog verliezen dat de binnenstad door braderieën, foren, markten en evenementen al veelvuldig autoluw is. De fietsstraten moeten worden beperkt tot schoolomgevingen en onveilige plaatsen, parkeertarieven opnieuw verlaagd en parkeergelegenheid verhoogd. Er moet een allesomvattend mobiliteitsplan komen dat opnieuw autovriendelijk is en bovendien wél gedragen wordt door onze mensen. In een leefbaar Kortrijk is er wél nog plaats voor de auto, buiten voldoende aandacht voor de fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer.

Wegens het grote succes overweegt Vlaams Belang om de campagne ‘STOP AUTO-PESTEN’ verder uit te breiden. Vele handelaars, horeca-uitbaters, inwoners en bezoekers van onze stad zijn immers vragende partij om de boodschap en het beeld van de geslaagde campagne verder uit te dragen.