Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / 3.000 suggesties digitaal referendum nooit bekeken

3.000 suggesties digitaal referendum nooit bekeken
Lokaal @ Vlaams Belang

Tien maanden na het digitaal referendum werd er helemaal niets aangevangen met de meer dan 3.000 suggesties. Geen evaluatie. Geen analyse. Geen enkele actie. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) aan het stadsbestuur.

Het getuigt niet alleen van weinig respect voor de inbreng van onze inwoners, maar als participatie aan het lokale beleid niet goed wordt opgevolgd, leidt dit ook tot afkeer van de politiek en participatiemoeheid. In dit verhaal zijn er alleen maar verliezers.”

Fractieleider Wouter Vermeersch (Vlaams Belang)


In oktober 2019 organiseerde het Kortrijks stadsbestuur een eerste digitaal referendum. Een voorstel van mobiliteits-schepen Axel Weydts (sp.a) om een maandelijkse autovrije zondag in te voeren werd door een duidelijke meerderheid van de bevolking en met steun van het Vlaams Belang weggestemd. Het digitaal referendum moest van Kortrijk de ‘beste stad van Vlaanderen’ inzake participatie maken.

Wie echter even krabt aan de dunne laag vernis ziet al gauw dat er van échte inspraak geen sprake is. Bij het invullen van het referendum deden 3.401 mensen ook een eigen suggestie voor een betere mobiliteit in de stad. Sindsdien bleef het stil. Deze waardevolle bron aan informatie vanuit de bevolking bleef onaangeroerd. Op de vraag van Vlaams Belang of er een analyse en evaluatie gebeurde van de suggesties blijkt het antwoord negatief. Of toch: er werd een ‘steekproef’ uitgevoerd op 260 van de 3.401 suggesties. 

Bedroevend vindt Wouter Vermeersch: ”Dat is natuurlijk niet hoe je een participatiebeleid voert. Als het niet juist wordt opgevolgd, leidt participatie van burgers aan het lokale beleid tot afkeer van de politiek en participatiemoeheid. Dat moeten we absoluut vermijden. Die suggesties moeten een antwoord krijgen van het beleid. Spijtig genoeg bevestigt het steeds weer de boutade die wij aanhalen: ‘Kortrijk spreekt, maar het stadsbestuur luistert niet!’”. Er volgde dan ook geen enkele beleidsactie uit het referendum. “Een gemiste kans”, besluit Vermeersch.

Wouter Vermeersch

Fractieleider gemeente- en politieraad